Maligayang Araw ng mga Registered Dietitian Nutritionist!

Maligayang Araw ng mga Registered Dietitian Nutritionist!

Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang mga registered dietitian nutritionist, na silang mga pinakamahalaga at pinakamapagkakatiwalaang panggagalingan ng napapanahon at nakabatay sa siyensiyang kaalaman ng pagkain at nutrisyon. https://sm.eatright.org/RDNday #NationalNutritionMonth #RDNday

http://thesocialpresskit.com/facebook/189-18523