Over 50 Years Old

Over 50 Years Old

Ապրիլի 1-ից սկսած ՝ 50 տարեկանից ավել տարիք ունեցող յուրաքանչյուր անձնավորություն իրավասու է ստանալու անվճար # COVID19 պատվաստանյութ: Ապրիլի 15-ից, 16 տարեկան և ավելտարիքով Los Angeles Վարչաշրջանի բոլոր բնակիչները իրավասու են # COVID19 պատվաստանյութ ստանալու: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք http://VaccinateLACounty.com կայք:

http://thesocialpresskit.com/facebook/777-20001